tirsdag den 6. december 2011

Ordbogsopslag

Spinokrati; Styreform, som udgiver sig for at være demokrati, og således principielt hviler på vælgeres stemmer, men har erstattet idealisme og klare politiske dagsordener med positiv eller negativ medieeksponering orkestreret af såkaldte spindoktorer - lønnede pressekonsulenter for partier eller førende politikere - som herved svinger sig op til centrale magtpositioner. Evnen til at manipulere med nyhedsstrømmen, og dermed flytte stemmer hos vælgerne, er i spinokratiet legio, og magten tilfalder derfor den part, som har ansat den dygtigste - i reglen højest lønnede - medierådgiver. Herved - og dertil af kampagnehensyn - bliver økonomiske donationer til de politiske kandidater en altafgørende faktor i magtspillet, hvorfor politikeren skifter position fra at være eneren, som omformer samfundet ud fra egne synspunkter, evner og forudsætninger, til i praksis at være lobbyist (s.d.) for de interessenter, som støtter dennes opstilling. Karakteristisk for kulturer, hvor mængden af information er blevet så omfangsrig, at store befolkningsgrupper kun er i stand til at definere virkeligheden gennem medieskabte billeder af samme. Se også populisme og machiavellisme.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar