søndag den 29. januar 2012

boblen i boblen

Det er ikke hver dag, et nyt tidsskrift for lyrik ser lyset i dagens Danmark, men når det endelig sker, er det smukt i sig selv. Det er det også i tilfældet boblen i boblen, der redigeres og udgives af dada-poeten Ole Perregaard via Det Poetiske Bureaus Forlag. Indtil videre er det kun lykkedes mig at få fingre i december-nummeret, som i vidt omfang kun inkluderer tekster og illustrationer af redaktøren selv, selvom Katrine May Hansen også pipper ind med denne tekst:

Det er groft og direkte
Det er overmodent og sødmefuldt
Som varm mango
Det er upassende og stødende.

Jeg kunne ruste mig
Med ungdommens åleglatte arrogance
Men ser aldrig angrebet komme.

Det er de leende øjne
Det skarptslebne vid
Det er den adrætte mimik.
Den tvedelte tunge og
De uopdragne hænder.

Et - så vidt jeg forstår - overraskende traditionelt digt i denne sammenhæng, da tidsskriftets formål primært er at repræsentere dada og lignende eksperimenterende retninger. Et projekt, Ole som sagt i dette nummer er alene om at hejse fanen for med sine karakteristiske, meget gennemarbejdede tekster, der kan læses på kryds og tværs, men også er så afhængige af at stå helt korrekt på siden, at de er svære at give en smagsprøve på her. Men når man har at gøre med den uden sammenligning bedste - og mest meningsfulde - dada, som produceres i landet pt., er det dada også ren luksus for den flade tier, et eksemplar af boblen i boblen koster. Må flere fremover opdage - og ikke mindst bidrage til - dette afslappede og uprætentiøse, men pænt trykte og på alle planer kvalitetsprægede blad.

Titel: boblen i boblen # 2
Udgivelsesår: 2011
Redaktør: Ole Perregaard
Forlag: Det Poetiske Bureaus Forlag
Format: 16 s., A4.
Pris: 10 kroner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar